jazyková škola > testy ECL

ECL - mezinárodní jazykový certifikát Evropské unie

Členské státy EU založily v r. 1992 mezinárodní Konsorcium se sídlem v Londýně, které za podpory programu ERASMUS vypracovalo jednotný systém jazykových zkoušek pro státy EU. Validita zkoušek byla stanovena po dlouhodobém výzkumu a ověřování – hodnotí úroveň ústních i písemných dovedností a komunikaci v profesní i osobní oblasti na různých úrovních složitosti. Zkoušky jsou odborně koordinovány renomovanými univerzitami jednotlivých zemí (Národními testovacími centry), které zajišťují vypracování (jen v případě vlastního jazyka) a vyhodnocení zkušebních materiálů. V r. 1999 se sekretariát Konsorcia přesunul do Centra cizích jazyků Univerzity v Pécsi.

JS Eddica – Regionální testovací centrum ECL pro Moravskoslezský kraj

Od 1.1 2010 se JS Eddica stala regionálním testovacím centrem ECL v ČR pro Moravskoslezský kraj. Nejen studenti, ale všichni zájemci z celé ČR mohou u nás skládat zkoušky a po jejich úspěšném složení získat mezinárodně platný certifikát.

Testované jazyky

angličtina, němčina, ruština, španělština, italština, čeština pro cizince

Ukázky testů ke stažení:

Přihláška

Přihlášku ke zkoušce lze podat přímo v jazykové škole Eddica. Přihlášku s vámi vyplníme a rovněž Vás zaregistrujeme do centrální databáze ECL. Náležitostmi ke zkoušce jsou řádně vyplněná a podaná přihláška a doklad o zaplacení.

Cena

Cena za tento certifikát je nižší než cena u obdobných zkoušek – zkouška stojí 100 €.

Úrovně zkoušky

Podle Společného referenčního rámce pro moderní jazyky byly ve Velké Británii vytvořené standardy na úrovních A2, B1, B2, C1, které mají mezinárodní platnost pro všechny členské a kandidátské země Evropské Unie

Průběh zkoušky

Zkouška se podobně jako jiné zkoušky tohoto druhu skládá ze dvou částí – z písemné a ústní. Písemná část se skládá ze čtení a odpovědi na otázky v testu (v rozsahu 35 – 45 minut), psaní – vytvoření textu na dané téma v odpovídajícím rozsahu a poslechu a odpovědi na otázky k poslechu (v rozsahu 35 – 45 minut).

Do deseti dnů od konání písemné zkoušky probíhá zkouška ústní. Tato zkouška probíhá formou dialogu mezi dvěma účastníky, který je moderován přímo zkoušejícím, který do dialogu přímo nezasahuje, ale spíše jej upravuje v případě výrazného odklonu od tématu. Další část ústní zkoušky se skládá z popisu obrázku a z diskuze k němu, která je opět moderována zkoušejícím.Zkoušky se navíc účastní i hodnotitel, který do jejího průběhu vůbec nezasahuje, ale soustředí se plně na hodnocení uchazečů v pěti kategoriích. Ze zkoušky je pořizován audiozáznam, který je archivován na centrále ECL na univerzitě v Pesci.

Výsledky zkoušek

Vypracované písemné testy jsou zasílány do ECL center v zemích, kde se daným jazykem mluví (Velká Británie, Německo, Španělsko...), kde jsou testy vyhodnoceny. Regionální centrum poté vyrozumí kandidáta v co nejkratším termínu o tom, pokud nebyl při složení zkoušky úspěšný. Při úspěšném složení zkoušky a při splnění min. 60% z celkové známky v jednotlivých dovednostech je uchazeči zaslán certifikát. Kandidát se může rovněž o výsledcích zkoušky informovat na webové stránce ECL po zadání osobního čísla a hesla. Certifikát je vyhotoven ve dvou jazycích; informace o výsledcích testu jsou uvedeny v cílovém jazyce a v angličtině.

Přihlašte se ke zkoušce ECL

Tato přihláška je předběžná a nezávazná. Do tří dnů se s Vámi zkontaktujeme kvůli organizačním náležitostem testu. Těšíme se na Vás.