DFP - diplomy odborné francouzštiny Pařížské obchodní a průmyslové komory

Jedenáct diplomů odborné francouzštiny Pařížské obchodní a průmyslové komory vzniklo proto, aby si každý mohl otestovat své znalosti komunikovat ve francouzštině v hlavních průmyslových odvětvích.

Příprava na tyto diplomy je zavedena v mnohých prestižních vzdělávacích systémech v zahraničí a diplomy jsou uznávány na nejprestižnějších francouzských vysokých školách a univerzitách. Jsou rovněž propagovány sítí francouzských kulturních zařízení a Francouzské Aliance. Mezinárodní rozměr zkoušek DFP představuje opravdovou přidanou hodnotu pro všechny, kteří se rozhodli pro kariéru ve frankofonním prostředí, ať už ve Francii nebo kdekoli jinde na světě.

Zkoušky DFP v úrovni A2 a B1 pro vás mohou být dobrým začátkem. Jsou spíše všeobecnějšího charakteru a jsou určeny všem, kteří mají zájem rozvíjet se později v odborné francouzštině.

Zkoušky DFP v úrovni B1, C1 a C2 umožňují následný pokrok a pokrývají navazujícím způsobem hlavní obory profesionální komunikace.

Specializované zkoušky DFP SPÉCIALITÉS jsou určeny všem, kteří si již zvolili svoji specializaci a mají zájem prokázat, že jsou schopni komunikovat ve specifické profesionální oblasti jako je právo, cestovní ruch, ubytovací stravovací služby, administrativa, věda a technika, a zdravotnictví.

Diplomy DFP jsou určeny pro:

 • Podniky a společnosti, které chtějí zajistit pro své pracovníky kompetence komunikovat ve francouzštině v základních situacích profesního života..
 • Studenti a/nebo jednotlivci, kteří potřebují oficiální certifikát potvrzující jejich kompetence ve francouzštině nebo diplom, který odpovídá nárokům profesního světa a zároveň je uznáván mnohými společnostmi a institucemi.
 • Školy nebo univerzity, které si přejí ověřit si úroveň francouzštiny u svých studentů, kteří jsou na prahu profesionální kariéry

Diplomy DFP se připravují a udělují v síti více než 1000 akreditovaných centrech ve více než 100 zemích.

Ke každému cíli vede diplom! Najděte si ten nejvhodnější pro Vás!

Jazyková škola Eddica je od 1.2. 2012 akreditovaným centrem pro složení zkoušek a získání diplomu DFP.

Termíny zkoušek

Termíny zkoušek pro rok 2012 jsou vypsány níže. Chcete-li se zkoušky zúčastnit ve vybraném týdnu, je třeba přihlášku odevzdat do dopovídajícího data uzávěrky.

uzávěrka přihlášek termín zkoušek
5.3.2012 10. - 13.4.2012
2.4.2012 7. - 11.5.2012
7.5.2012 11. - 15.6.2012
29.10.2012 3. - 7.12.2012

Témata / okruhy zkoušek

Tematické okruhy a úrovně testů jsou následující:

 • Diplôme de français professionnel - A2
 • Diplôme de français professionnel - B1
 • Diplôme de français professionnel Affaires - B2
 • Diplôme de français professionnel Affaires - C1
 • Diplôme de français professionnel Affaires - C2
 • Diplôme de français professionnel Médical - B2
 • Diplôme de français professionnel Juridique - B2
 • Diplôme de français professionnel Tourisme & hôtellerie - B1
 • Option Guide du Diplôme de français professionnel tourisme hôtellerie - B2
 • Diplôme de français professionnel Secrétariat - B1
 • Diplôme de français professionnel Secrétariat - B2
 • Diplôme de français professionnel Scientifique et technique - B1

Přihláška

Přihlášku ke zkoušce je nutno podat osobně v jazykové škole Eddica. Přihlášku s vámi vyplníme a rovněž Vás zaregistrujeme do centrální databáze DFP. Náležitostmi ke zkoušce jsou řádně vyplněná a podaná přihláška a doklad o zaplacení. Kontaktujte nás prosím telefonicky (tel: 800 201 001, 596 623 701) nebo e-mailem (info@eddica.cz) nebo se stavte osobně, naše kanceláře jsou otevřeny většinou do 17:00 nebo 18:00. Pokud nás budete chtít navštívit po 16. hodině, prosím, nahlaste se telefonicky. Chcete-li nás kontaktovat e-mailem, uveďte prosím své jméno, kontaktní údaje (např. mobilní telefon), preferovaný termín zkoušky a tematický okruh zkoušky.

Cena

Cena za tuto zkoušku se odvozuje od úrovně a případně oblasti odbornosti, pro kterou je vydávána. Pohybuje se v rozmezí od 150 do 250 EUR.

Průběh zkoušky

Zkouška se podobně jako jiné zkoušky tohoto druhu skládá ze dvou částí – z písemné a ústní. Písemná část se skládá ze čtení a odpovědi na otázky v testu (v rozsahu 35 – 45 minut), psaní – vytvoření textu na dané téma v odpovídajícím rozsahu a poslechu a odpovědi na otázky k poslechu (v rozsahu 35 – 45 minut).

Do deseti dnů od konání písemné zkoušky probíhá zkouška ústní. Tato zkouška probíhá formou dialogu mezi dvěma účastníky, který je moderován přímo zkoušejícím, který do dialogu přímo nezasahuje, ale spíše jej upravuje v případě výrazného odklonu od tématu. Další část ústní zkoušky se skládá z popisu obrázku a z diskuze k němu, která je opět moderována zkoušejícím. Zkoušky se navíc účastní i hodnotitel, který do jejího průběhu vůbec nezasahuje, ale soustředí se plně na hodnocení uchazečů v pěti kategoriích.

Výsledky zkoušek

Vypracované písemné testy jsou zasílány do centra DFP v Paříži, kde jsou testy vyhodnoceny. Regionální centrum poté vyrozumí kandidáta v co nejkratším termínu o tom, pokud nebyl při složení zkoušky úspěšný. Při úspěšném složení zkoušky a při splnění min. 70% z celkové známky v jednotlivých dovednostech je uchazeči zaslán certifikát.