Výuka jazyků pro firmy

Firemním zákazníkům nabízíme komplexní servis v oblasti výuky cizích jazyků, od individuálních lekcí až po rozsáhle projekty.

Součástí naší nabídky spolupráce je:

 • nabídka všeobecných i odborných překladů
 • tlumočení
 • bezplatná odborná konzultace s manažerem pro výuku
 • bezplatná ukázková hodina
 • pravidelné testování a hodnocení s kvalitními výstupy pro Vaši firmu
 • sledování docházky
 • platíte pouze za uskutečněné hodiny
 • stále sledujeme kvalitu výuky
 • v případě zájmu nabízíme oborovou výuku
 • sestavení výukového plánu s vytyčeným cílem a jeho následná kontrola
 • možnost zpracování dlouhodobých studijních programů zaměstnancům "na klíč" dle individuálních potřeb klienta
 • na přání provádíme jazykový audit
 • nabízíme EuroWord company - specializovaná oborová ozvučená slovní zásoba

Výuka může probíhat v prostorách jazykové školy Eddica nebo u zákazníka. Našim firemním zákazníkům poskytujeme širokou nabídku moderních učebnic (software a audio učebnice) pro výuku cizího jazyka zdarma (nebo za speciální smluvní cenu)

Při výuce používáme osvědčený drilový způsob, kdy díky velkému množství praktických příkladů jsou posluchači schopni porozumět cizímu jazyku a tvořit věty bez přemýšlení. Je to zejména díky tomu, že praktické příklady jsou promyšleně používány tak, že v sobě zahrnují i příslušnou gramatiku. Výuka pomocí příkladových vět má trojí účinek: student rozvíjí své schopnosti porozumět cizímu jazyku, rozšiřuje svou slovní zásobu a zároveň se učí správně používat gramatiku.

O odbornosti, kvalitních a spolehlivých službách svědčí spolupráce se širokým spektrem firemních zákazníků od malých firem až po firmy typu Severomoravská plynárenská, a.s. nebo Hotel Imperial, a.s. Spolupráce je vždy zaměřena na co možná nejvyšší splnění očekávaní a potřeb zákazníka. Splnění kritérií pro certifikaci ISO 9000:2001 je jistou objektivní zárukou našich tvrzení. Všechny naše služby nabízíme za velmi konkurenční ceny.

Pro zabezpečení a udržení vysoké kvality výuky se studentů pravidelně dotazujeme na jejich spokojenost. Formou otázek zjišťujeme, zda kvalita výuky odpovídá jejich požadavkům, sledujeme dodržování časového rozvrhu a pokroky ve znalostech. Připomínky a návrhy jsou diskutovány s učitelem a následně řešeny. Průběžně navštěvujeme vyučovací hodiny, abychom sledovali kvalitu našich učitelů a jejich způsob práce. Jednotliví lektoři vedou přesné záznamy o využití vyučovacího času a docházce studentů, které mohou být klientovi na požádání pravidelně zasílány. Studenti absolvují v průběhu studia testy, podle kterých lze sledovat efektivnost výuky a dosažené pokroky.

Pro firemní zákazníky nabízíme také možnost provedení jazykového auditu. Hlavním smyslem jazykového auditu je přesně stanovit aktuální jazykovou úroveň Vašich zaměstnanců tak, aby bylo možno vypracovat komplexní dlouhodobý program jejich dalšího jazykového vzdělávání. Jazykové audity ocení nejen firmy s větším počtem zaměstnanců, ale také personální oddělení menších firem.

Při spolupráci s klientem si zakládáme na:

 • Osobním přístupu
 • Kvalitě prováděných služeb
 • Profesionalitě a spolehlivosti
 • Pravidelné komunikaci
 • Přátelské atmosféře

Informace o cenách:

Pro firemní zákazníky stanovujeme cenu dohodou v rozmezí 400-500 Kč (bez DPH) za 1 vyučovací hodinu v závislosti na frekvenci, úrovni a typu výuky.

English for Specific Purposes

V JŠ Eddica dobře víme, že využití jazyka je odvislé od oboru ve kterém se pohybujete. Vytvořili jsme proto speciální kurzy ESP pro různé pracovní obory. Naši lektoři jsou schopni reflektovat požadavky specialistů ve specifickém oboru. Vybrat si můžete z následujících okruhů nebo nás požádat o vytvoření Kurzu na míru.

Oborové okruhy v JŠ Eddica:

 • Customer service English
 • Financial English
 • Nursing English
 • Aviation English
 • Military English
 • Law Enforcement English
 • Legal English
 • IT English
 • HR English
 • Construction English