Podpora studia - proč se u nás studuje lépe?

Vybavení učeben moderní technikou – všechny učebny JŠ Eddica jsou vybaveny velkoplošnými monitory a počítači připojenými k internetu. V počítačích mají lektoři a studenti přístup nejen k poslechovým materiálům k jednotlivým učebnicím, ale také k výukovým programům (Domácí učitel, EuroWord , Do ucha a Poslechová kniha), které při hodině aktivně využívají. Mimo mají díky on-line připojení přístup na webové stránky interaktivní podpory vydavatelů učebnic, které obsahují multimediální cvičení doplňující texty samotných učebnic. Velkou výhodou tohoto systému jsou i videokurzy, které je možno na hodinách rovněž díky pokročilé audiovizuální technice aktivně využívat.

Upload – Upload je komunikační kanál mezi lektory a studenty, který podporuje motivaci učit se cizí jazyk i mimo standardní lekce. Pomocí uploadu posílají lektoři svým studentům texty, cvičení, audiosoubory i videa, zároveň však i tipy na zajímavé stránky a aktuality v cizím jazyce. Studenti dostávají do e-mailu přímý odkaz, kde si materiály mohou během pár minut stáhnout včetně instrukce, jak je případně používat. Všechny tyto materiály mají za úkol motivovat studenty k tomu, aby se cizím jazykem zabývali i mimo školu a pokud možno zábavnou formou.

Slovíčka po každé hodině – jen v naší škole je účastníkům jazykové výuky zasílána nová slovní zásoba ve zvukové podobě (formát mp3) po každé výukové lekci. Tato slovíčka si můžete jednoduše stáhnout do mp3 přehrávače a poslechem si zdokonalovat jejich osvojení. Slovíčka si tak mnohem lépe zapamatujete a zároveň si mnohem lépe osvojíte jeho výslovnost.

Výukový software pro studenty JŠ Eddica – před zahájením každého kurzu dostávají naši studenti výukový software Domácí učitel pro procvičování gramatiky a EuroWord na výuku slovní zásoby. K oběma programům je k dispozici podrobný návod a pokud mají studenti jakýkoli technický nebo metodický problém, mohou se na nás kdykoli obrátit, jako tvůrci programů jim nejlépe poradíme, jak s programy pracovat a přizpůsobíme jejich použití časovým a jiným individuálním možnostem každého studenta.

Informační systém WebSchool – všichni studenti JŠ Eddica mají zřízený studentský účet, kde mají vždy aktuální informace o průběhu kurzu, obsahu jednotlivých hodin a výsledcích testů. Dále na svém studentském účtu naleznete veškeré materiály, které vám v průběhu kurzu zaslal váš lektor, všechna slovíčka po každé hodině a také přístup do testovacího systému a do on-line aplikace angličtina do ucha. Díky tomuto systému jste také v případě absence na hodině informováni o obsahu vynechané lekce, tuto informaci obdržíte do e-mailu ihned poté, co lektor hodinu zapíše do informačního systému.