Reference

Reference Vám rádi poskytneme na vyžádání. Kontaktujte nás telefonicky (596 623 701) nebo e-mailem (info@eddica.cz). Děkujeme.

 • Hayes Lemmerz s.r.o. - (01.01.2011 - 01.05.2013)
   
  "S lektory této jazykové školy je dobrá komunikace, škola předkládá pravidelně výsledky testů a docházky. Naši komunikaci hodně ulehčuje jejich informační systém, díky němuž máme on-line přístup k aktuálním informacím o docházce a výsledcích každého účastníka kurzu. Škola nám vyšla vstříc i při přechodu vzájemného vyúčtování na Eura, coř jsme jako firma působící v automobilovém průmyslu velmi ocenili. Obecně mohu doporučit tuto školu jako spolehlivou a s inovativním přístupem." - zobraz kompletní referenci...
   
  Lenka Šmídová, personální referentka HLA s.r.o.
   
 • Librex - (01.01.2011 - 31.12.2012) - JŠ Eddica spolupracovala s firmou Librex při výuce zaměstnanců v rámci zvýšení konkurenceschopnosti Librexu a zlepšení zákaznického servisu.
   
  "S poskytovanými službami jsme byli velice spokojeni a především byli spokojeni naši zaměstnanci, kteří ve svých písemných hodnoceních vysoce vyzdvihovali přátelský, trpělivá a otevřený přístup všech školitelů. Jazykovou školu Eddica můžeme doporučit jako spolehlivého partnera s inovativním přístupem." - zobraz kompletní referenci...
   
  Jan Becher, jednatel
   
 • Eiffage Construction ČR - (01.01.2008 - 30.12.2011) - JŠ Eddica prováděla výuku v Eiffage Construction ČR s.r.o. v letech 2008 - 2011. Součástí výuky byly kurzy na klíč pro tehdejší manažery závodů Tchas, Unips a Ingstav. V kurzech byla probírána slovní zásoba, četly se odborné textz a nacvičovaly se situace, kdy manažer musel prezentovat aktuální situaci přímo na stavbě.
   
  "Spolupráce s jazykovou školou Eddica byla příkladná, veškerým požadavkům na organiyaci a obsah výuky bylo jazykovou školou vzhověno k naší spokojenosti." - zobraz kompletní referenci...
   
  Mgr. Denisa Sedláčková
   
 • Vítkovice a.s. - (01.01.2009 - 31.12.2010) - JŠ Eddica spolupracuje s firmou Vétkovice při výuce všeobecné a technické angličtiny.
   
  "Celkový přístup školy v metodické fázi (stanovení cílů výuky a sledování jejich plnění) i realizační fázi ( kvalita lektorského týmu) je na velmi vysoké úrovni. Se spoluprací počítáme i v budoucnu." - zobraz kompletní referenci...
   
  Liběna Světlíková
   
 • FMIB s.r.o. - (01.01.2007 - 31.05.2010)
   
  "Po předchozích zkušenostech s lektory na živnostenský list oceňujeme zejména systémový přístup a pružnost při vyřizování našich požadavků. Také velmi vítáme slovní zásobu, fráze a mp3, které dostáváme od lektorů na e-mail. Rádi doporučíme JŠ Eddica všem, kteří chtějí spolupracovat s inovativním týmem." - zobraz kompletní referenci...
   
  Jiří Hloušek, jednatel společnosti
   
 • BC MCHZ a.s. - (01.01.2004 - 31.08.2009) - V současné době je prostřednictvím JŠ Eddica zajišťována výuka pro střední a top management firmy v rozsahu zhruba 20 hodin týdně.
   
  "JŠ Eddica nabízí výuku jazyka tak, jak je doopravdy používán. Relevantní přínos je patrný především v oblastech odborného jazyka (obchod, výroba). Celkově lze na službách poskytovaných společností Eddica hodnotit především vysokou profesionální úroveň jednoznačně orientovanou na potřeby a zájmy klienta, vysokou míru flexibility, individuální přístup, kvalitu lektorského zázemí a řádné plnění smluvních podmínek." - zobraz kompletní referenci...
   
  Mgr. Alexandra Pánková, vedoucí oddělení personalistiky
   
 • OKD Doprava, a.s. - (01.02.2008 - 01.08.2009) - Řídící pracovníci firmy byli po příchodu anglicky mluvícího managementu zařazeni do intenzivních kurzů obchodní angličtiny v oběmu zhruba 50 hodin týdně. O něco později byla na JŠ Eddica převedena i výuka ve standardních kurzech. JŠ Eddica se tak stala téměř výhradním dodavatelem výuky všeobecné angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince.
   
  "Komunikace s jazykovou školou je na velmi dobré úrovni, škola plní naše požadavky i své závazky nad rámec smlouvy flexibilně a v co nejkratších možných termínech. Účastníci kurzů rovněž oceňují technickou podporu výukykteré se jim od lektorů dostává." - zobraz kompletní referenci...
   
  Mgr. Denisa Sedláčková, vedoucí personálního úseku
   
 • SmVaK - (01.01.2007 - 01.08.2009) - JŠ Eddica působí ve firmě SmVaK jako minoritní dodavatel výuky angličtiny a češtiny pro španělsky hovořící management.
   
  "Účastníci výuky jsou se svými lektory spokojeni a komunikace s vedením školy je na profesionální úrovni. Škola reaguje okamžitě na naše požadavky týkající se změn termínů, případně změn vyučujících." - zobraz kompletní referenci...
   
  ing. Petr Šváb, organizačně-správní ředitel
   
 • Tchas, s.r.o. - (01.01.2007 - 01.08.2009) - JŠ Eddica působí v rámci firmy Tchas jako téměř výhradní dodavatel výuky angličtiny v rámci skupinových a individuálních kurzů pro vyšší a střední management.
   
  "Škola je vstřícná a flexibilní v případě provedení změn v časovém harmonogramu výuky, změn obsahu kurzů či zkvalitnění výuky vložením bloků výuky rodilými mluvčími. S úrovní a kvalitou služeb poskytovaných společností Eddica s.r.o. jsme spokojeni a při jazykovém vzdělávání našich zaměstnanců ji budeme dále využívat." - zobraz kompletní referenci...
   
  ing Miroslava Stillerová, vedoucí osobního oddělení
   
 • Kofola Holding a.s. - (00.00.2000 - 00.00.2000) - JŠ Eddica je jedním z dodavatelů jazykové výuky pro centrálu společnosti v Ostravě. V průběhu minulého školního roku zajišťovala JŠ Eddica jak ve standardních, tak v konverzačních kurzech.
   
  "Spolupráce s dodavatelem je bezproblémová, účastníci kurzů, zejména zaměstnanci IT oddělení, oceňovali technickou podporu výuky ve formě výukového softwaru a slovíček odesílaných ve formě MP3 po lekcích do e-mailu. " - zobraz kompletní referenci...
   
  ing. Marie Mitzová, HR manager