Podklady ke studiu a materiály ke stažení

Přiravili jsme pro Vás podklady shrnující základní gramatické jevy a fráze cizího jazyka. Jak textové tak audio podklady si můžete stáhnout k sobě do počítače mít k nim přístup, kdykoliv budete potřebovat. Okruh témat i jazyků se bude s postupem času zvětšovat.

Slovesa

 • pravidelná slovesa (stáhnout: DOC, MP3)
 • nepravidelná slovesa (stáhnout: DOC, MP3)
 • ostatní slovesa (stáhnout: DOC, MP3)
 • frázová slovesa (stáhnout: DOC, MP3)

Gramatika

 • sloveso TO BE (stáhnout: DOC, MP3)
 • present simple – otázky s DO (stáhnout: DOC, MP3)
 • present simple – oznamovací věta (stáhnout: DOC, MP3)
 • present simple – zápor (stáhnout: DOC, MP3)
 • vazba THERE IS, THERE ARE (stáhnout: DOC, MP3)
 • neurčitá zájmena - SOME, ANY, NO (stáhnout: DOC, MP3)
 • minulý čas – otázka a zápor (stáhnout: DOC, MP3)
 • minulý čas – oznamovací věta (stáhnout: DOC, MP3)
 • minulý čas – sloveso TO BE (stáhnout: DOC, MP3)
 • způsobová slovesa – CAN (stáhnout: DOC, MP3)